Lærling

Mulighet for å tegne lærekontrakt fra 10. klasse

Rogaland Tresenter (opplæringskontor for treteknikk), har fra og med høsten 2005 tilbydd elever fra 10. klasse, som ønsker å tegne lærekontrakt i Trevare- og bygginnredningsfaget, læreplass i ovennevnte fag.Nå ønsker vi og å tilby lærekontrakt i Produksjonsteknikkfaget. 

Denne muligheten er et likeverdig tilbud til 2 + 2 modellen (2 år i skole og 2 år i lære), i den nye reformen (Kunnskapsløftet), som startet høsten 2006.

Aktuelle elever tegner altså en 4-års lærekontrakt med full opplæring i bedrift, i motsetning til ”hovedmodellen” som er 2 år skole og 2 år i bedrift. Yrkesteorien tas ved å gå en dag i uka på egen skole /verksted, de 2 første årene. Fellesfagene (allmennfagene) tas og ved å gå på skole en dag uka, de 2 siste årene. De 4 andre dagene i uken arbeider man i bedriften på forskjellige avdelinger. 

Lærlingene vil bli avlønnet etter en ”trappemodell” som gir 35 % av en fagarbeiders grunnlønn første året, deretter 45 % andre året, 55 % tredje året og 65 % fjerde året, med andre ord 2 årslønner fordelt over 4 år.

Etter 4 år vil lærlingen avlegge ordinært fagbrev / svennebrev i aktuelt fag, og ha samme kompetanse og rettigheter som de som går et ordinært løp.

Utplasseringsbedrifter i dette opplegget vil være NorDan på Moi, evnt. NorDan i Egersund.

Er dette interessant for deg, så ta kontakt med din rådgiver så raskt som mulig, slik at vi raskest mulig kan få en oversikt over interesserte søkere.

Håper dette kan være interessant, og ser fram til å samarbeide med deg i en bransje i kraftig utvikling, og med mange muligheter for spesial- og / eller videreutdannelse etc..

Ytterligere opplysninger kan fås ved å kontakte Rogaland Tresenter AS , ved Paul-Arne Amundsen på tlf. 90880919 eller pr. e-post: paul-arne.amundsen@online.no eller NorDan v/ Britt Jane Gursli på tlf. 46620213.