Lærling

546e6988f450fce174a7ae0b_kontor.jpg

Kontor- og administrasjonsfaget

Last ned læreplanen for Konto- og administrasjonsfaget her

Aktuelle arbeidssteder

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • service, kundebehandling og veiledning

  • skriftlig og muntlig informasjonsformidling

  • kunnskapsorganisering og -flyt i dokument- og informasjonsbehandling

  • innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid

  • kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer

  • bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler

Personlige egenskaper

En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.

Veien til Kontor- og administrasjonsfaget

1. år
Service og samferdsel
2. år
Salg, service og sikkerhet
3. år
Kontor- og administrasjonsfaget
4. år