Lærling

Veien som lærling

Norsk Trevare har laget ny rekrutteringsfilm. Christoffer Rinde er trevaresnekker hos H-Vinduet Fjerdingstad og Kasper Sveen er møbelsnekker hos Bache Wiig & Reitan. De er unge, og de fikk raskt ansvar, fordi de er engasjerte. Slik ser deres hverdag ut, og derfor ble de snekkere.

Trevare- og bygg innredningsfaget
Trevare- og bygginnrednings-bransjens sentrale arbeidsområder er produksjon av vinduer, dører, trapper og andre innredninger av tre
Limtre-produksjonsfaget
Bruk av limtre som materiale i konstruksjoner og bygninger har tradisjoner tilbake til mellomkrigstiden og henger sammen med utviklingen av syntetiske limtyper
CNC-maskineringsfaget
CNC-maskineringsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i datastyring av maskiner for produksjon av mekaniske deler og komponenter.
Industri-mekanikerfaget
Industrimekanikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen tilvirking, montering, vedlikehold og reparasjon i landbasert industri, offshorevirksomhet og skipsverft.
Automatiserings-faget
Felles programfag for automatisering skal medvirke til funksjonalitet, sikkerhet og god produktkvalitet for landbasert industri, sjøfart og olje- og gassproduksjon offshore.
Produksjons-teknikkfaget
Produksjonsteknikkfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen framstilling av produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter.
Kontor- og administrasjonsfaget
Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter.
Logistikkfaget
Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse.