Lærling

546e6a7c8f8c68e33de2a0f1_logistikk.jpg

Logistikkfaget

Last ned læreplanen for Logistikkfaget her

Aktuelle arbeidssteder

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk

  • ordrebehandling, lagerhold og emballering

  • klargjøring for forsendelser

  • vektbegrensning og vektfordeling ved transport

  • effektiv og sikker forflytting av gods og varer

  • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling

  • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling

  • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Personlige egenskaper

En logistikkoperatør må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne yte service overfor kunder.

Veien til Logistikkfaget

1. år
Service og samferdsel
Teknikk- og industriell produksjon
2. år
Transport og logistikk
Transport og logistikk
3. år
Logistikkfaget
Logistikkfaget
4. år