om rogaland tresenter

Kort om Rogaland Tresenter AS

Rogaland Tresenter (RTS) ble etablert i juni 1996 av 24 trevarebedrifter i Rogaland.
RTS har i dag 34 medlemsbedrifter, innen såvel trevare- og innredningsproduksjon, samt kontormøbler.

RTS er et godkjent Opplæringskontor, og administrerer (følger opp) mellom 40 og 60 lærlinger hovedsakelig innen Trevare- og bygginnredningsfaget, men er og godkjente innen andre fag som Limtreproduksjonsfaget, CNC-maskineringsfaget, Produksjonsteknikkfaget, Industrimekanikerfaget, Automatiseringsfaget, Kontor- og administrasjonsfaget og Logistikkfaget, og tar inn lærlinger etter behov i disse fagene.

Trevarebransjen innbefatter alt fra tradisjonelle håndverksbedrifter, til totalt datastyrte produksjonsbedrifter, og typiske produkter er vinduer og dører, trappeproduksjon og produksjon av alle typer innredninger / spesialinnredninger. Det skjer i dag en stor grad av automatisering i vår bransje, og kunnskaper innen dette feltet blir viktigere og viktigere framover.

RTS skal arbeide for at bransjen får tilfredsstillende rekrutteringsmuligheter gjennom å besøke skoler, ha messestands etc., og samarbeider med Seksjon for fag- og yrkesopplæring i fylket.

RTS har ansvaret for oppfølgingen av de lærlingene som det er tegnet lærekontrakt med, helt fram til avlagt fag- / svenneprøve, slik at disse får en tilfredsstillende opplæring i h.t. gjeldende læreplaner.

RTS arbeider for en bransje hvor enkelte av våre bedrifter og jobber mot et internasjonalt marked, gjennom en vesentlig grad av eksport.

RTS vil og oppfordre jenter til å søke til faget, og en vesentlig prosent av de ansatte og lærlingene i bedriftene er i dag jenter.

Ønsker du å satse på en utdannelse i en spennende bransje, og som trenger mennesker med fagutdannelse, så ta gjerne kontakt med Paul-Arne Amundsen for ytterligere informasjon om muligheter og valg på mobil  90880919,  eller bruk e-post: paul-arne.amundsen@online.no.